Aanmelden

Voordat u bij ons in behandeling komt, is het belangrijk dat u zichzelf aanmeldt. Aanmelden kan telefonisch via telefoonnumer 073 200 8190. Bij geen gehoor, kunt u uw gegevens achterlaten. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Als u een beroep wilt doen op vergoeding vanuit de ziektekostenverzekeraar, is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Deze verwijzing moet zijn uitgeschreven vóór uw eerste gesprek met de psycholoog. Uw huisarts weet aan welke vereisten deze verwijzing moet voldoen. U kunt ervoor kiezen deze verwijzing rechtstreeks naar onze praktijk te laten sturen, maar dat betekent niet dat u daarmee ook automatisch aangemeld bent.

Een verwijzing is niet nodig als het gaat om particuliere (onvergoede) zorg. Tijdens het eerste gesprek worden de klachten geïnventariseerd en wordt bepaald of er sprake is van een psychische stoornis en of u recht heeft op vergoeding door een zorgverzekeraar. Ook nemen we de kosten van de behandeling met u door. In het tweede gesprek bespreken we het behandelplan en kan de behandeling starten. De tijdstippen van de verdere afspraken worden in overleg met u gepland.

De maximale behandelduur hangt sterk af van de aard en ernst van de klachten en de wijze waarop u zelf in het dagelijks leven met de therapie aan de slag gaat. Als wij inschatten dat de behandeling meer tijd zal kosten dan binnen het langste behandelproduct mogelijk is, zal in overleg met u en de huisarts besproken worden of een verwijzing naar de specialistische GGZ wenselijk is.

Wachttijden

De wachttijd voor een intake en daarop volgend behandeling is momenteel 12 weken (dd. 7 februari 2023).

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk overeen zijn gekomen (de treeknormen).